Centrum voor Paganisme en kruidengeneeswijzen

      Ingen, Gelderland

De Oude Wegen

Over De Oude Wegen

 

Oriana van Tergouw organiseert de Oude Wegen, doceert, begeleidt en zorgt voor de Kruidenhof en tuin.

 

Zij is afgestudeerd sociaal-pedagogisch werker (SPW) en herborist (kruidengeneeswijzen). Ze is geïnteresseerd in, en goed bekend met, verschillende religies, levenswijzen en culturen. 

 

Vrijheid om te geloven wat je wilt geloven, vrijheid om te groeien zoals je groeit en vrijheid om eigen keuzes te maken is voor haar zeer belangrijk, zolang het niemand schaadt.

 

"Het spirituele pad is dusdanig persoonlijk dat je daarin niet kan sturen - enkel iemand ondersteunen tot zij of hij haar of zijn weg gevonden heeft". (Oriana)

 

 

 

 De Bibliotheek

 

 

In het leslokaal is er een kleine bibliotheek met een divers (spiritueel) aanbod. Deelnemers die met regelmaat komen kunnen gratis boeken lenen.

 

Deelnemers die eenmalig of enkele keren het centrum bezoeken betalen een borg van 10,-

(in totaal voor maximaal drie boeken).

 

We vragen je om de boeken maximaal drie maanden te lenen en eventueel de boeken per post terug te sturen indien langskomen lastig is.

 

Draagkracht korting en studiebeurs

 

Bij een deel van ons aanbod staat bij de kosten dat wij draagkrachtkorting bieden. Dit houdt in dat wanneer een deelnemer weinig financiële middelen heeft, zij of hij aanspraak kan maken op korting. Het is ook mogelijk om een (gedeeltelijke) studiebeurs aan te vragen, zie www.pagancollege.nl, de website van onze Pagan academie.  

 

Schroom niet om contact op te nemen over de mogelijkheden.

Openbaar Vervoer

 

Als je met het openbaar vervoer komt kun je in het dorp (Ingen) worden opgehaald of bij de pont die vanuit Elst Utrecht komt. 

Ons beschermdier

 

De merel, die te zien is in ons symbool, is het beschermdier van het centrum.  

De merel belichaamt waar het centrum voor staat: luisteren naar je ziel, luisteren naar Moeder Aarde en in zuiverheid ontwikkelen. Dat laatste betekent dat iedereen bij het centrum welkom is, d.w.z. iedereen die probeert het goede te doen en het kwade te laten.

 

Het centrum


Het Centrum De Oude Wegen is een kleinschalig centrum voor Paganisme, gevestigd in Ingen, Gelderland. We bieden begeleiding, beleving en onderwijs. Oriana van Tergouw zorgt voor deze plek samen met vrijwilligers en deelnemers.  Centrum De Oude Wegen streeft ernaar toegankelijk te zijn voor iedereen:

De lesgroepen zijn klein, er is veel individuele aandacht, de leskosten zijn niet hoog en het centrum is letterlijk en figuurlijk toegankelijk voor andersvaliden. Er is veel bespreekbaar en de groei van elke individuele student staat voorop.